Cykl debat organizowanych przez PIP

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje cykl debat poświęcony relacjom pomiędzy gospodarką, prawem a społeczeństwem. 12 grudnia uczestniczyłam w spotkaniu w ramach tego właśnie panelu. W debacie odbywającej się na Uniwersytecie Jagiellońskim uczestniczyli miedzy innymi przedstawiciele katedr pięciu krakowskich uczelni oraz reprezentant PIP.

Oprócz teoretycznych dywagacji na temat funkcjonowania prawa pracy / kodeksu pracy w Polsce, pokuszono się o próbę odpowiedzi na pytanie, czy łatwo jest być biznesmenem w naszym kraju. Bardzo ciekawa dyskusja wywiązała się w zakresie zatrudniania pracowników na umowę o pracę a zatrudniania za pomocą umów cywilnoprawnych w kontekście optymalizacji podatkowej oraz administracyjnej w świetle konfliktów miedzy pracownikami a pracodawcami.

Bardzo ciekawym akcentem były wypowiedzi przedstawiciela Małopolskich Związków Zawodowych na temat roli instytucji, organizacji i społeczeństwa w biznesie oraz w przełamaniu stereotypów o związkach zawodowych funkcjonujących w naszym Państwie.

Na końcu debata przerodziła się z teoretycznych wywodów w dyskusję praktyków przedstawiających konkretne przykłady i problemy pojawiające się podczas prowadzenia biznesu w naszym kraju. Planowane są jeszcze cztery debaty, na które mogę serdecznie zaprosić, na pewno nie będzie to czas stracony.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).