Czartery jachtów a podatek VAT

"Jeżeli usługa najmu jachtu będzie świadczona poza terytorium Unii Europejskiej, a ponadto w zakres świadczonej usługi turystyki wchodzą wyłącznie usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści ostatecznego nabywcy przedmiotowa usługa winna być opodatkowana stawką 0%.

Natomiast jeżeli do tak zobrazowanej usługi Wnioskodawca dodaje usługę własną polegającą na świadczeniu usług prowadzenia jachtu przez skippera wówczas opodatkowanie podatkiem od towarów i usług należy podzielić i zastosować opodatkowanie stawką 0% dla części dotyczącej usługi zakupionej od innego podatnika dla bezpośredniej korzyści ostatecznego nabywcy (czarter jachtu) i stawką podstawową 23% dla usługi własnej (prowadzenie jachtu przez skippera)."

Tak brzmi fragment jednej z interpretacji wydawanych przez Izby Skarbowe w Polsce, a poniżej małe tłumaczenie:

Czarter w Unii Europejskiej

Wersja, gdy czarterujemy jacht w jednym z krajów Unii Europejskiej i usługę taką sprzedajemy dla Klienta:

  • jeżeli kupujemy jedynie czarter lub kompleksową usługę czarteru z tamtejszym skipperem (pracującym dla firmy, która wynajmuje nam jacht) – przy odsprzedaży takich usług dla Klienta stosujemy stawkę VAT 0%
  • jeżeli kupujemy jedynie czarter, natomiast sami zapewniamy usługę skippera (pracującego dla naszej firmy – czy to na kontrakcie, czy na um. zlecenie/um. o pracę) – przy odsprzedaży takich usług dla Klienta stosujemy stawkę VAT 0% na czarter łodzi oraz stawkę VAT 23% na "wynajem" skippera

UWAGA: Do zastosowania powyższych stawek, w przypadku czarteru samego jachtu, bardzo ważne jest miejsce (kraj), w którym łódź jest faktycznie oddawana do dyspozycji Klienta!

"W przypadku świadczenia zaś usługi turystycznej odbywającej się zarówno na terytorium Unii Europejskiej jak i poza nim opodatkowanie wg stawki 0% jest możliwe tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej, Ta część usługi, która jest natomiast świadczona na terytorium Unii Europejskiej podlega opodatkowaniu według stawki 23%.
Należy jednak podkreślić, że warunkiem niezbędnym do zastosowania stawki 0%, w opisanych wyżej przypadkach, jest każdorazowo wymóg posiadania dokumentów potwierdzających, że usługi turystyki są faktycznie świadczone poza terytorium Unii Europejskiej. Natomiast w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę usług czarteru samego jachtu, na okres nie przekraczający 90 dni, miejscem świadczenia tych usług zgodnie z art. 28j ustawy o VAT będzie miejsce, w którym te środki transportu są faktycznie oddawane do dyspozycji usługobiorcy. Tak więc w przypadku oddania jachtu do dyspozycji usługobiorcy poza terytorium kraju, usługa taka nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż miejscem świadczenia takiej usługi, a tym samym jej miejscem opodatkowania nie jest terytorium kraju. Jeżeli zaś oddanie jachtu do dyspozycji usługobiorcy nastąpi na terytorium kraju usługa ta będzie opodatkowana podatkiem VAT w/g stawki krajowej - 23%."

Czarter z poza Unii Europejskiej

Tłumaczenie:

Wersja, gdy czarterujemy jacht w jednym z poza krajów Unii Europejskiej i usługę taką sprzedajemy dla Klienta:

  • jeżeli kupujemy jedynie czarter lub kompleksową usługę czarteru z tamtejszym skipperem (pracującym dla firmy, która wynajmuje nam jacht) – przy odsprzedaży takich usług dla Klienta stosujemy stawkę VAT 0%
  • jeżeli kupujemy jedynie czarter, natomiast sami zapewniamy usługę skippera (pracującego dla naszej firmy – czy to na kontrakcie, czy na um. zlecenie/um. o pracę) – przy odsprzedaży takich usług dla Klienta stosujemy stawkę VAT 0% na czarter łodzi oraz stawkę VAT 0% na "wynajem" skippera

UWAGA: Niezbędne są dokumenty potwierdzające, że usługi turystyki są faktycznie świadczone poza terytorium Unii Europejskiej!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).