VAT po 1 lipca 2015 roku

Od 1 lipca 2015 roku obowiązują znowelizowane przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT. Najbardziej odczuwalną zmianą w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, jest możliwość odliczania 50% VAT od paliwa zakupionego do samochodu osobowego wykorzystywanego zarówno w działalności gospodarczej, jak i w celach prywatnych. Dotychczas VAT od paliwa do „osobówek” można było odliczyć tylko w przypadku wykorzystywania tego samochodu wyłącznie w celach firmowych, udokumentowanego szczegółową ewidencją przebiegu zgodną ze stanem licznika pojazdu.

Z początkiem lipca wchodzi również w życie szereg przepisów związanych z mechanizmem odwrotnego obciążenia:

1) Wydłużenie wykazu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (załącznik nr 11 do ustawy o VAT). Do listy dodano między innymi sprzęt elektroniczny (komórki, smartfony, laptopy, konsole do gier), złoto inwestycyjne, „nieobrobione plastycznie” cynk, nikiel i aluminium.

2) Objęcie odwrotnym obciążeniem wyłącznie transakcji dokonywanych pomiędzy czynnymi podatnikami VAT (wcześniej mogli im podlegać także podatnicy z VAT zwolnieni).

3) Konieczność składania tzw. „informacji podsumowujących w obrocie krajowym” (nowy formularz VAT-27) przez sprzedawcę towaru objętego procedurą odwrotnego obciążenia.

Termin składania tej informacji pokrywa się z terminem składania deklaracji VAT-7/VAT-7K (25. dzień miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego).

Poza powyższym, zmianie – wynikającej ze zmian w mechanizmie odwrotnego obciążenia – uległy również formularze deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8 i VAT-9M. Przepisy przejściowe pozwalają na składanie poprzednich wersji ww. deklaracji do końca 2015 roku, jeżeli podatnik nie dokonuje transakcji podlegających przepisom o odwrotnym obciążeniu.

Kolejna nowelizacja ustawy o VAT, przewidująca m. in. zmiany w odliczaniu VAT naliczonego od zakupów przy prowadzeniu działalności mieszanej, ma wejść w życie już z początkiem 2016 roku.

Więcej informacji: Ministerstwo Finansów, Zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT, Broszura informacyjna [dok. elektroniczny: http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/broszury-informacyjne dostęp: 30.07.2015]

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).