Faktury - podstawowe informacje z uwzględnieniem zmian od 2014 r.

1) FAKTURA ELEKTRONICZNA - musi zawierać elementy zwykłej faktury oraz być wystawiona i otrzymana w formacie elektronicznym, natomiast momentem otrzymania faktury powinien być uznany moment wpływu wiadomości e-mail na serwer odbiorcy lub w momencie pobrania jej z portalu internetowego przez odbiorcę.

PAMIĘTAJCIE, ŻE MUSICIE MIEĆ PISEMNĄ ZGODĘ ODBIORCY NA PRZESYŁANIE MU FAKTUR ELEKTRONICZNYCH !

2) FAKTURA ZALICZKOWA - otrzymanie przez podatnika całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności podlegających opodatkowaniu (zaliczki) zawsze musi być zafakturowana, chyba że zapłata dotyczy:
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,
- świadczenia usług telekomunikacyjnych,
- świadczenia usług związanych z oczyszczaniem, utylizowaniem odpadów,
- świadczenia usług najmu, dzierżawy, leasingu,
- świadczenia usług ochrony osób, mienia,
- świadczenia usług stałej obsługi prawnej i biurowej

3) FAKTURA NA ŻĄDANIE - wystawia się na żądanie klienta, ale tylko wówczas gdy żądanie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano zaliczkę. Po upływie 3 miesięcy wystawienie faktury jest dobrowolne.

Terminy wystawiania faktur na żądanie:
- żądanie wystosowane do końca 1 miesiąca, w którym wykonano usługę, dostarczono towar lub otrzymano zaliczkę - faktura powinna zostać wystawiona nie poźniej niż 15 dnia następnego miesiąca,
- żądanie wystosowane po upływie 1 miesiąca, w którym wykonano usługę, dostarczono towar lub otrzymano zaliczkę - faktura powinna zostać wystawiona nie poźniej niż 15 dnia po wystosowania żądania.

Sytuacje, w których faktura nie musi być wystawiona:
- jeżeli przedsiębiorca jest nievatowcem, zwolniona przedmiotowo z podatku VAT, czy to ze względu na wartość sprzedaży, która nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego 150 000 zł, czy też zwolniona podmiotowo na podstawie szcególnych zapisów ustawy,
- jeżeli sprzedajemy na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

ZA FAKTURĘ UZNAJE SIĘ RÓWNIEŻ:
- bilety jednorazowe uprawniające do przejazdu na odległość nie mniejszą niż 50 km wystawianych przez podatników uprawnionych do przewozu osób kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, promami, samolotami;
- dowody zapłaty za przejazd autostradami płatnymi;
- dokumenty VAT dotyczące usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego.

Redukcja podatku dochodowego a koszty

Jak wszyscy wiemy, system podatkowy w Polsce nie dość, że jest skomplikowany, to jeszcze nakłada na podatników konieczność odprowadzania wysokich należności fiskusowi.

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, zwłaszcza dobrze prosperującej, wiąże się z koniecznością zapłaty państwu sporego procentu od uzyskiwanych dochodów.

Najprostszym sposobem optymalizacji płaconego podatku dochodowego jest m.in. generowanie tzw. ,,zdrowych’’ kosztów, czyli takich które można odliczyć od wygenerowanych przychodów w danym okresie.

Czytaj więcej...

Czartery jachtów a podatek VAT

"Jeżeli usługa najmu jachtu będzie świadczona poza terytorium Unii Europejskiej, a ponadto w zakres świadczonej usługi turystyki wchodzą wyłącznie usługi nabyte od innych podatników dla bezpośredniej korzyści ostatecznego nabywcy przedmiotowa usługa winna być opodatkowana stawką 0%.

Natomiast jeżeli do tak zobrazowanej usługi Wnioskodawca dodaje usługę własną polegającą na świadczeniu usług prowadzenia jachtu przez skippera wówczas opodatkowanie podatkiem od towarów i usług należy podzielić i zastosować opodatkowanie stawką 0% dla części dotyczącej usługi zakupionej od innego podatnika dla bezpośredniej korzyści ostatecznego nabywcy (czarter jachtu) i stawką podstawową 23% dla usługi własnej (prowadzenie jachtu przez skippera)."

Czytaj więcej...

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczek).